ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Expresní doruèení s UPS Express

16 září, 2019 1 minut stráveno čtením

Expresní doruèení s UPS Express

Dnes bychom vám rádi oznámili, že jsme uzavøeli dohodu s UPS, které bude nyní mít na starost tisíce našich objednávek od zákazníkù z celého svìta. 

UPS nabízí prémiové doruèovací služby od evropských distribuèních center pøímo k vám domù, a to kdekoliv na svìtì a ve skvìlém èase.

S dopravou UPS a UPS Express mají naši zákazníci možnost zvolit si tu na souèasném trhu nejrychlejší a nejspolehlivìjší metodu dopravy.

S UPS Track & Trace mùže být každá objednávka sledována. Objednávky budou doruèeny bìhem tøí pracovních dnù od okamžiku, kdy opustí naše sklady.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!