ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Prodej

Balzám Klid CBD

Velikost
 • Luxusní s dekadentní vùní organické vanilky madagaskarské

  Tento ruènì vyrobený CBD krém s extraktem vanilky madagaskarské a levandule obsahuje pouze organické suroviny, které jsou pøírodním zdrojem vitamínù a minerálù, a vaší pokožce tudíž dodají potøebné živiny.

  Pro citlivou, poškozenou nebo suchou pokožku

  Tento výrobek byl ve Švýcarsku pro pomìr kanabinoidù a jeho mikrobiologickou vhodnost dùkladnì testován, analyzován a dokumentován.

  Výrobek neobsahuje žádná aditiva, konzervanty, barviva, vonné látky èi jiné škodlivé a dráždivé složky, jako jsou napøíklad parabeny, umìlá barviva, pesticidy, herbicidy, toxiny, tìžké kovy, rozpouštìdla a syntetické kanabinoidy.

  • Lokální a aromapatické.
  • Na postiženou oblast dle potøeby rovnomìrnì naneste tenkou vrstvu.

  Dùraznì doporuèujeme zaèít s nízkou dávkou, a to obzvláštì, pokud nemáte s CBD žádné pøedchozí zkušenosti. Sledujte úèinky výrobku a v pøípadì potøeby upravte pomìr nebo množství. Doporuèujeme zaèít s nízkou dávkou na postiženou oblast.

  Vaše pokožka se sama obnovuje každých 28-40 dní (dle vìku), pro nejlepší výsledky je tedy nutné používat náš produkt alespoò 28 dní.

  Skladujte tento produkt pøi pokojové teplotì na suchém místì mimo pøímé sluneèní svìtlo.
  Balzám díky vèelímu vosku v pøíliš nízkých teplotách tvrdne. Pro jednoduchou aplikaci naberte trochu balzámu z nádoby a naneste jej na pokožku. Ihned po kontaktu s teplou pokožkou se balzám rozpustí.

  Dùležité: poraïte se se svým zdravotním poradcem
  Tento produkt není urèen k prodeji èi použití osobám mladším 18 let. Tento produkt by mìl být použit pouze tak, jak je vyznaèeno na jeho štítku. Produkt neužívejte bìhem tìhotenství èi v ošetøovatelství. Pokud máte závažné zdravotní potíže nebo používáte léky na pøedpis, pøed použitím se poraïte se svým lékaøem. Pøed použitím tohoto výrobku byste se mìli poradit s lékaøem. Zde si pøeètìte naše vylouèení odpovìdnosti.

 • 90Mg extrakt Cannabis sativa (CBD)

  Složení (INCI): Olej z Cocos nucifera, máslo Butyrospermum parkii, olej ze semen konopí, Cera alba, olej ze semen Prunus amygdalus dulcis, tokoferol, olej ze semen Helianthus annuus, extrakt z kvìtù Lavandula angustifolia, extrakt z ovoce Vanilla planifolia

  Složení (bìžné názvy): Kokosový olej, bambucké máslo, konopný olej, vèelí vosk, mandlový olej, vitamin E, sluneènicový olej, levandulový extrakt, vanilkový extrakt

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!