ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 58+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

Prodej

Čokoládový CBD balzám

Velikost
 • Èistá èokoláda, káva a CBD pro jemnou a hebkou pokožku.

  Tento ruènì vyrobený CBD krém obsahuje pouze organické ingredience, mezi které patøí napøíklad ultrahydrataèní a omlazující kakaové máslo a extrakt zelených kávových bobù, které vaší pokožce jakožto pøírodní zdroj vitamínù a minerálù dodají potøebné živiny.

  Káva a èokoláda jsou skvìlou pochoutkou, ale ještì lepší jsou pro vaši pokožku. Kofein je bohatý na antioxidanty, pomáhá s vyrovnáním nerovností pokožky, snižuje zarudnutí, otoky a podráždìní a omlazuje vaši ple.

  CBD krém vytvoøí na pokožce ochrannou vrstvu, která uvnitø uzavøe vlhkost, ale zároveò jí umožní dýchat.

  Tento výrobek byl ve Švýcarsku pro pomìr kanabinoidù a jeho mikrobiologickou vhodnost dùkladnì testován, analyzován a dokumentován.

  Výrobek neobsahuje žádná aditiva, konzervanty, barviva, vonné látky èi jiné škodlivé a dráždivé složky, jako jsou napøíklad parabeny, umìlá barviva, pesticidy, herbicidy, toxiny, tìžké kovy, rozpouštìdla a syntetické kanabinoidy.

  • Lokální a aromapatické.
  • Na postiženou oblast dle potøeby rovnomìrnì naneste tenkou vrstvu.

  Dùraznì doporuèujeme zaèít s nízkou dávkou, a to obzvláštì, pokud nemáte s CBD žádné pøedchozí zkušenosti. Sledujte úèinky výrobku a v pøípadì potøeby upravte pomìr nebo množství. Doporuèujeme zaèít s nízkou dávkou na postiženou oblast.

  Vaše pokožka se sama obnovuje každých 28-40 dní (dle vìku), pro nejlepší výsledky je tedy nutné používat náš produkt alespoò 28 dní.

  Skladujte tento produkt pøi pokojové teplotì na suchém místì mimo pøímé sluneèní svìtlo.
  Balzám díky vèelímu vosku v pøíliš nízkých teplotách tvrdne. Pro jednoduchou aplikaci naberte trochu balzámu z nádoby a naneste jej na pokožku. Ihned po kontaktu s teplou pokožkou se balzám rozpustí.

  Dùležité: poraïte se se svým zdravotním poradcem
  Tento produkt není urèen k prodeji èi použití osobám mladším 18 let. Tento produkt by mìl být použit pouze tak, jak je vyznaèeno na jeho štítku. Produkt neužívejte bìhem tìhotenství èi v ošetøovatelství. Pokud máte závažné zdravotní potíže nebo používáte léky na pøedpis, pøed použitím se poraïte se svým lékaøem. Pøed použitím tohoto výrobku byste se mìli poradit s lékaøem. Zde si pøeètìte naše vylouèení odpovìdnosti.

 • 90 mg (30ml ) / 7,5 mg (2 ml ) extrakt z kvìtù Cannabis sativa (CBD)

  Složení (INCI): Olej z Cocos nucifera, máslo Butyrospermum parkii, olej ze semínek Cannabis sativa, Cera alba, olej ze semen Prunus amygdalus dulcis, tokoferol, extrakt z kvìtù Cannabis sativa, olej ze semen Helianthus annuus, extrakt z listù a semínek kávy arabica, máslo ze semínek Theobroma cacao

  Složení (bìžné názvy): kakaové máslo, bambucké máslo, kokosový olej, konopný olej, vèelí vosk, mandlový olej, vitamín E, 90 mg extraktu z kvìtu Cannabis sativa (CBD), sluneènicový olej, extrakt z kávových bobù.

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!