ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 60+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

ZÁKONNÉ V ČESKÉ REPUBLICE

0

Váš košík je prázdný

Naše společnost

Nejvyšší kvalita ze Švýcarska

Naše poslání

Vìnujeme se vývoji kvalitních produktù, které našim zákazníkùm usnadní žít zdravým životním stylem.

Usilujeme o kvalitu a prokazatelné výsledky

Jsme rodinná spoleènost ze švýcarského mìsta Zug s dlouholetou tradicí výroby superpotravin a potravinových doplòkù pro zákazníky v Evropì, ve Švýcarsku a Norsku.

Náš interní tým produktových expertù s dlouholetými zkušenostmi v oboru vyvíjí nové a inovativní produkty vysoké kvality s prokázanými a zdokumentovanými výsledky, abychom mohli našim zákazníkùm zajistit ty nejlepší výsledky.

Naši zákazníci jsou pro nás tou nejvyšší prioritou

Jsme vždy pøipraveni naslouchat vaší zpìtné vazbì - a už se jedná o zkušenost pozitivní èi negativní. 

Pro snadnou komunikaci s námi jsme vytvoøili nìkolik rùzných kanálù. K naší komunitì se mùžete pøipojit na Facebooku. Pokud máte nìjaké otázky, mùžete kontaktovat náš tým expertù prostøednictvím e-mailu nebo telefonicky.

Loajalitu zákazníkù odmìòujeme

Loajalitu zákazníkù odmìòujeme mnoha rùznými zpùsoby. Níže je uvedeno nìkolik pøíkladù:

  1. Nabízíme automatické doruèení pro vìtšinu našich produktù, což našim zákazníkùm výraznì ušetøí peníze. 
  2. Loajálním zákazníkùm nabízíme slevové akce a dárky zdarma.
  3. Slevové akce a dárky zdarma zahrnujeme do objednávek.
  4. Naši loajální zákazníci jsou ti první, kterým nabízíme slevové akce prostøednictvím e-mailu a sociálních médií.

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!