Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

Naše nová øada organických CBD inhalaèních produktù se skládá z inovativního velkokapacitního CBD vaporizéru, který vydrží dlouho nabitý a disponuje navíc nejnovìjší technologií pro prevenci pøehøátí, a prémiových CBD inhalaèních olejù v devíti unikátních a lahodných pøíchutích v koncentracích CBD od 100 do 300 mg. 

Pøírodní CBD inhalaèní oleje bez THC 

Všechny naše CBD inhalaèní oleje jsou veganské a neobsahují žádné THC, nikotin, lepek, laktózu, pøídavky, dehet, zmìkèovadla, oxid uhlièitý, chlorované parafiny, ftaláty atd. 

CBD inhalaèní olej je do tìla rychle vstøebán

Inhalací CBD olejù se CBD prostøednictvím plic vstøebává do krevního obìhu rychleji a v porovnání s topickou aplikací èi orálním užitím také efektivnìji 

Ušetøete až 33% na našich CBD inhalaèních balíècích

Odmìòujeme vìrné zákazníky a nabízíme až 33% slevu na níže uvedené balíèky.

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!