ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

Prodej

Micro Polish - Komplexní exfoliace

 • Mikronizovaná køemelina kombinovaná s ultra rafinovanými a peèlivì vybranými rostlinami pro tu nejlepší jemnou a hebkou ple.

  Unikátní pøístup Micro Polish k domácí péèi o ple pøedstavuje silný mix komplexních a vyváøených rostlin, bylin, antioxidantù a mikro rafinovaných èinidel. Micro Polish vede k èisté, vyvážené a komplexní pokožce:

  Micro Polish vaší pokožku zjemní podobnì jako profesionální terapie a je perfektním domácím doplòkem pro ty, kteøí vlastní mikrodermabrazi. Micro Polish je unikátní smìs ultra vyhlazujících surovin, které vaší pokožku dùkladnì vyhladí pro další péèi.

  • Ultra jemná
  • Ultra hebká
  • Ultra Wow ple. . . Hned teï! (Máte zájem o okamžité výsledky? Kupte si Micro Polish!)
  • 100% pøírodní;
  • Funguje na všechny druhy pokožky
 • Používejte dle potøeby 3-5 dnù v týdnu.

  Pøed vyhlazením pokožky ji neèistìte a neaplikujte na ni masku. Micro Polish se používá místo èistièe tehdy, když chcete vaši pokožku vyhladit.

  • Umyjte si ruce a opláchnìte si tváø vlažnou až teplou vodou.
  • Naneste malé množství produktu Micro Polish na koneèky prstù. Rozmíchejte hydrataèní Micro Polish na prstech a poté jej velmi opatrnì vmasírujte na ple (vyhnìte se oèím). NETLAÈTE. Dovolte Micro Polish dìlat to, èemu byl tento produkt vytvoøen.
  • Vyhlazujte 45 sekund až minutu.
  • POTÉ DÙKLADNÌ TVÁØ OPLÁCHNÌTE. Bìhem oplachování tváøe mìjte zavøené oèi. Jakmile je produkt z vaší pokožky zcela odstranìn, jemnì ji vysušte èistým a suchým ruèníkem.
  • Poté na pokožku naneste kapky Rosewood Wonder.

  Co dìlat a èemu se vyhnout

  • Co dìlat: Jemným vmasírováním do pleti pokožku rychle vyhlaïte.
  • Co dìlat: Rty vyhlazujte tøikrát týdnì.
  • Co dìlat: Zamezte kontaktu produktu a oèí
  • Èemu se vyhnout: Tlaèení pøi aplikaci Micro Polish.
  • Èemu se vyhnout: Vyhlazování pøed nebo po èištìním pokožky. Micro Polish je sám o sobì èistièem.
  • Èemu se vyhnout: Vyhlazování citlivé pokožky.
  • Èemu se vyhnout: Vyhlazování pøes akné.
 • Obsah:
   • Složení:
   • *Voda, køemelina, kaolín, *olej ze semínek Cannabis Sativa (konopí seté), glycerin, *extrakt z Lonicera Japonica (zimolez japonský), *ovocný olej z Citrus aurantium bergamia (bergamot), *olej z kvìtù Cananga odorata (kananga vonná), *olej z kùry Citrus medica limonum (citron), *olej z Lavandula angustifolia (levandule lékaøská), boritan sodný, *olej z Citrus aurantifolia (limetka).

  Suroviny oznaèené * jsou certifikované jako organické.

Èasto kladené otázky 

O Micro Polish

Jak moc na pokožku tlaèit pøi aplikaci Micro Polish?

Mìla by má pokožka po aplikaci tohoto produktu vypadat zarudle a podráždìnì?

Mohu používat Micro Polish také na mé rty?

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!