ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Zbavte se svých problémù s našimi spreji

14 říjen, 2019 1 minut stráveno čtením

Zbavte se svých problémù s našimi spreji

Dnes zdvojnásobujeme poèet CBD olejù pro lidi na 72 rùzných olejù. Dáváme vám na výbìr z konopného, olivového èi MCT oleje s pøírodní pomeranèovou, vanilkovou nebo jahodovou chutí a v 10 ml lahvích s koncentracemi 300, 500, 1,000, 1,500, 2,000 nebo 2,500 mg. Mùžete si také zvolit láhev s lékaøskou pipetou nebo sprejem.

Nový zpùsob užívání CBD

Každý sprej má tu stejnou sílu a cenu jako naše CBD oleje. Jedná se o jednoduchý a flexibilní zpùsob každodenního užívání CBD, a už jste doma nebo kdekoliv jinde.

Mezi mnoho benefitù lahví se sprejem patøí snadné použití, praktiènost, rychlejší reakce a absorpce skrze receptory.

Naše CBD spreje jsou velmi efektivní a praktické k léèbì problémù v podobì spálení od slunce, kousnutí hmyzem, strií, podráždìní atd., protože olej pokryje mnohem vìtší èást pokožky 

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!