ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Ušetøete èas i peníze s naším programem automatického doruèování

16 září, 2019 1 minut stráveno čtením

Ušetøete èas i peníze s naším programem automatického doruèování

Pro náš webshop jsme vyvinuli novou funkci, která vám pøi objednávání vašich oblíbených produktù ušetøí èas i peníze. A je dostupná ode dneška.

Jednoduše se pøihlaste k odbìru produktù, které jste si zamilovali.

Staèí jen pøi pøidání produktù do košíku vybrat možnost „Pøihlásit se k odbìru & ušetøit“. Poèet objednaných produktù si pro každou automatickou zásilku mùžete zvolit. My vám poté budeme vybrané produkty automaticky zasílat na vaši adresu a vy u každé objednávky ušetøíte 10-15%.

Flexibilní termíny dodání

Spravujte své zásilky, vybírejte datum doruèení a zpùsob platby, a to vše zcela bez námahy. Pøihlaste se do FormulaSwiss.com z jakéhokoliv zaøízení a aktualizujte své nastavení. 

Oznámení v reálném èase

Pøed každou dodávkou èi v pøípadì problémù s vaším úètem vás budeme informovat, což vám usnadní snadno sledovat své pøedplatné.

Žádné závazky a bez potíží

Neexistuje žádná minimální délka pøedplatného. Pøedplatné mùžete kdykoliv modifikovat èi zrušit.

Doufáme, že naši novou funkci vyzkoušíte a užijete si šetøení èasu i penìz. Tato funkce nám umožní efektivnìji se pøipravit na budoucí objednávky, za což vám nabízíme slevu 10-15% na všechny objednávky.

Pokud máte o této nové funkci automatického doruèování nìjaké otázky, kontaktujte nás prosím na support@formulaswiss.com.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!