Zastánci konopí v Illinois prosazují regulaci místo zákazu

10.05.2024
Krajina Chicaga

Illinois hampa operátoři vyzývají k regulaci namísto zákazu

V aktivním odporu proti prohibici se majitelé hampa v Illinois shromažďují za legislativní podporou k regulaci rozvíjející se průmyslu hampa. S navrhovaným zákonem demokratické většiny senátora Kimberly Lightfordové k zákazu delta-8 THC a dalších omamných konopných derivátů se stát nachází na regulační křižovatce.

Aktuální neregulovaný stav umožňuje těmto produktům proniknout do maloobchodů, často napodobující hlavní značky snacků, což vyvolalo obavy mezi zákonodárci ohledně bezpečnosti spotřebitelů.

Legislativní kroky a reakce průmyslu

Minulý měsíc byl předložen Zákon o spotřebních produktech z konopí (SB3926), který si klade za cíl zavést přísnou kontrolu nad trhem s konopím, včetně systému licencí pro maloobchodníky a stanovení standardů pro testování produktů, balení a marketing.

Illinois Cannabis Association sice podporuje tento zákon kvůli podpoře bezpečného prostředí pro spotřebitele, ale získal značnou kritiku od různých hráčů průmyslu.

Jennifer Weiss, generální ředitelka společnosti Cubbington's Cabinet, vyjadřuje běžný strach, že přísná regulace by mohla ochromit podniky, zejména ty, které se zabývají neomamnými produkty jako je CBD. "Museli bychom zavřít naše dveře, stejně jako stovky dalších illinoiských společností," uvedla Weiss, zdůrazňující potenciální negativní dopad navrhované legislativy.

Argument pro regulaci

Na rozdíl od přístupu Lightfordové získává mezi podnikateli v oblasti hampa pozornost jiný regulační návrh (HB5306) od demokratického zástupce La Shawna Forda.

Bill Forda se snaží vytvořit regulační a daňový rámec, který zahrnuje licencování podniků a omezuje prodej na dospělé starší 21 let. Tato opatření také mají odstranit podobné balení produktů z konopí, které by mohlo zmást spotřebitele.

Na nedávné tiskové konferenci Ford vyjádřil svůj závazek zabránit nezletilým v přístupu k omamným produktům z konopí a odstranit klamavé balení. "Prohibice nefunguje a Illinois by mělo odmítnout jít zpět," uvedl, zdůrazňující potřebu rozumné regulace k podpoře ekonomiky státu a veřejného zdraví.

Můj pohled na regulaci konopí v Illinois

Přemýšlejíc nad současnou situací v Illinois je zřejmé, že cesta k účinné regulaci konopí je plná komplikací, ale plná příležitostí. Jako někdo, kdo sledoval vývoj v oblasti hampa pozorně, věřím, že regulace, nikoli prohibice, je klíčem k využití potenciálních výhod tohoto trhu.

Legislativa jako návrh Forda navrhuje vyvážený přístup, který by mohl chránit spotřebitele, podporovat růst průmyslu a přispívat k ekonomice státu. Nyní by se měl zaměřit na informovanou tvorbu politiky, která bere v úvahu zájmy všech zúčastněných stran a širší společenské důsledky.

Zpět na blog

Napište komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

O autorovi:

Robin Roy Krigslund-Hansen je známý svými rozsáhlými znalostmi a odborností v oblasti výroby CBD a konopí. S kariérou přesahující desetiletí v průmyslu s konopím věnoval svůj život pochopení složitostí těchto rostlin a jejich potenciálních přínosů pro lidské zdraví a životní prostředí. Během let Robin neúnavně pracoval na podpoře plné legalizace konopí v Evropě. Jeho fascinace všestranností rostliny a potenciálem pro udržitelnou výrobu ho vedla k následování kariéry v tomto oboru.

Více o Robin Roy Kriglund-Hansen

Nejlepší prodejci