Průmyslové konopí hraje důležitou roli při snižování celosvětového znečištění CO2

Průmyslové konopí hraje důležitou roli při snižování celosvětového znečištění CO2

Podle Hemp Copenhagen bylo vědecky prokázáno, že průmyslové konopí absorbuje více CO2 na hektar než jakýkoliv les či jiná komerční plodina.

Jeden hektar průmyslového konopí může absorbovat až 22 tun CO2. Každý rok je možné pěstovat dvě rostliny konopí, takže ve skutečnosti je celková absorpce dvojnásobná. Rychlý růst konopí (rostlina se dorůstá během 100 dní až 4 metrů) z něj činí jeden z nejlepších nástrojů k přeměně CO2 na biomasu. Dokonce i lepší než agrolesnictví. Pro naši společnost Formula Swiss AG to znamená: 50 hektarů konopí krát 44 se rovná absorpci 2 200 tun CO2 za rok.

Vládnoucí orgány na celém světě si postupně uvědomují, že tato užitečná rostlina ve skutečnosti není hrozbou a začínají podporovat její vysazování, což má za následek větší absorpci CO2 a snížení znečištění vzduchu a atmosféry.

Konopí je rostlina k životnímu prostředí velmi šetrná, protože je přirozeně odolná vůči hmyzu a pro její pěstování se nepoužívají herbicidy. Konopí roste velmi rychle a dozrává během zhruba 90 dnů, což je v porovnání s 20 lety růstu lesů zcela bezkonkurenční. Konopí tedy začíná absorbovat CO2 takřka ihned po vysazení.

Pozitivní vlastnosti konopných produktů a surových materiálů vyrobených z pěstování konopí ve velkém měřítku by mohly nahradit neudržitelné olejové produkty a materiály, a to především co se stavebnictví týče. Konopí může být použito k náhradě různých produktů vyráběných ze stromů, což by mělo za následek zvýšení absorpce CO2, a tudíž snížení znečištění.

Závěr

Pěstování průmyslového konopí v Evropě je pro boj se snížením znečištění, zachováním vzácných zdrojů vody a zlepšením kvality půdy zcela zásadní. Průmyslové konopí je co se oddělení a vázání CO2 týče zcela bezkonkurenční.

Rozsáhlé pěstování průmyslového konopí v Evropě bude mít silný a pozitivní ekonomický dopad na jinak nevyužité oblasti mnoha zemí, stejně tak jako třeba na nezaměstnanost.

Zpět na blog

Napište komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.