ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Top tipy pro ochranu vašich vlasù ve studeném poèasí

18 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Top tipy pro ochranu vašich vlasù ve studeném poèasí

Zimní poèasí nepùsobí pouze na vaši pokožku, ale zpùsobuje problémy také vašim vlasùm. Pro zachování krásných vlasù byste jejich péèi v zimních mìsících mìli vìnovat dodateènou pozornost.

Kde zaèít? V tomto èlánku vám poskytneme nìkolik tipù, které vám jistì pomohou.

1. Noste èepici

Ve studených mìsících je dùležité nosili èepici, protože èepice vaše vlasy chrání pøed vìtrem, deštìm a snìhem. Pod èepici navíc mùžete schovat neupravené vlasy.

2. Nemyjte vlasy pøíliš èasto

Je dùležité mít vlasy èisté, ale ve studených mìsících se nedoporuèuje mýt si hlavu více než 3krát týdnì. Pøíliš èasté mytí vlasù mùže vést k jejich vysušení.

3. Nezapomeòte zajít k holièi

Mezi péèi o vaše vlasy patøí také jejich støíhání. Nezapomeòte si tedy zajít k holièi nechat zastøihnout roztøepené koneèky, které jsou bìhem zimních mìsícù èastìjší.

4. Vyvážená strava

Dávejte pozor na to, co jíte, protože vaše tìlo k udržení zdravých vlasù potøebuje vitamíny.

5. Udržujte vaši hlavu a vlasy hydratované

Bìhem studených mìsícù se mùže vaše hlava vlivem teplotních zmìn snadno vysušit. Biotinox vaši hlavu mùže ochránit a pomáhá také s hustotou vlasù.

6. Vyhnìte si pøílišnému stylingu vlasù

Snažte se vyhnout používání kulem a fénù na vlasy. Vlasy si upravuje pouze tehdy, pokud je to nutné. Vysoká teplota totiž vaše vlasy a hlavu mùže vysušit.

7. Použijte kondicionér

Kvùli nízké venkovní teplotì byste mìli péèi o své vlasy vìnovat více pozornosti, a tudíž použít kondicionér. Kondicionér èi olej do vlasù použijte alespoò jednou týdnì, protože tyto produkty vám v zimì pomohou udržet vlasy zdravé

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

 


Napište komentář

Komentáře musí být před zobrazením schváleny


Také v Zdraví a životní styl

Benefity spiruliny: 10 dùvodù, proè ji zkusit
Benefity spiruliny: 10 dùvodù, proè ji zkusit

18 září, 2019 5 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Rozpustná èi nerozpustná vláknina - která je pro hubnutí vhodnìjší?
Rozpustná èi nerozpustná vláknina - která je pro hubnutí vhodnìjší?

18 září, 2019 6 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Jak se používá curactin
Jak se používá curactin

18 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!