ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Jak používat konopný prášek

18 září, 2019 3 minut stráveno čtením

Jak používat konopný prášek

Semínka z rostliny konopí byla používána starovìkými civilizacemi jako zdroj výživy a léèení. Konopí je používáno dodnes, protože se jedná o skvìlý zdroj proteinu a vlákniny. Používáním konopného prášku posiluje váš imunitní systém a metabolismus. Dalším benefitem našich superpotravin je udržení rovnovážné hladiny cholesterolu a krevního tlaku, a to zejména používáním konopného prášku.

Mnoho lidí si myslí, že konopí mùže být použito pouze pro výrobu smoothie, což není pravda. Zde je 5 dalších receptù, ve kterých mùžete konopný prášek využít.

  1. Proteinové tyèinky

V dnešním svìtì není lehké stravovat se stravì, a to obzvláštì v práci. Øešením tohoto problému mohou být proteinové tyèinky. Pøíprava proteinových tyèinek je s naším konopným práškem velmi jednoduchá a nevyžaduje dokonce ani peèení.
Budete potøebovat: 1 hrnek konopného prášku, 1 hrnek dýòových semínek, 1/4 hrnku chia semínek, 4 èajové lžièky kakaa, 6 èajových lžièek ovesných vloèek, 2 èajové lžièky makových semínek, 6 èajových lžièek kokosového oleje a 1 èajovou lžièku vanilky.

Instrukce: Následující ingredience dejte do mixéru a mixujte, dokud nebude smìs køupavá: konopný prášek, dýòová semínka a chia semínka. V misce smíchejte kokosový olej, kakao a vanilku. Jakmile je smìs hladká, pøidejte ji spoleènì s ovesnými vloèkami a makovými semínky ke køupavé smìsi. Rozprostøete tuto smìs na plech a nechte 30 min v lednici. 

  1. Konopno-kakaové palaèinky

Pokud máte chu na nìco sladkého a zároveò zdravého, tento skvìlý recept zkrátka musíte zkusit. Je velmi jednoduchý a nezabere vám ani moc èasu. Pro pøípravu smìsi na konopné palaèinky použijte stejný postup jako pro pøípravu obyèejných palaèinek a pøidejte k ní následující ingredience: 2 èajové lžièky konopného prášku a 4 èajové lžièky kakaa. Chu vašich palaèinek se zcela transformuje a díky proteinu obsaženému v konopném prášku se po jejich snìdení budete cítit lépe.

  1. Konopné sušenky

Dalším jednoduchým receptem jsou konopné sušenky. Pro jejich výrobu budete potøebovat: 2/3 hrnku konopného prášku, 2 èajové lžièky kakaa, 3 èajové lžièky sladidla, 2 èajové lžièky kokosového oleje, 1 èajovou lžièku vanilkového extraktu a vodu.

Instrukce: V misce smíchejte konopný prášek, kakao, sladidlo, kokosový olej a vanilku a pøidejte nìkolik èajových lžièek vody. Smìs míchejte a pøidávejte vodu do té doby, než bude smìs mìkká. Smìs rozprostøete na plech a dejte do lednice.

  1. Konopná ovesná kaše

Dobrý den zaèíná zdravou snídaní. Pøidáním konopného prášku se snídanì stane snadno stravitelnou, sytou a na rozdíl od jiných cereálií vám nezpùsobí bøišní bolesti. Použijte 2 èajové lžièky konopného prášku, 1/2 hrnku vloèek, 1 hrnek mandlového mléka, 1 èajovou lžièku medu, a pokud chcete, pøidejte také 1/2 hrnku bobulí a/nebo banánù. Pøiveïte mandlové mléko k varu, poté snižte teplotu a vmíchejte do nìj ostatní ingredience.

  1. Konopná zmrzlina

Obèas máme na sladké chu opravdu všichni a ne vždy se musí jednat o zdlouhavou èi drahou záležitost. Náš recept je jednoduchý a jeho ingredience levné. Budete potøebovat pouze 30g konopného prášku, 1 èajovou lžièku medu, 25 g hoøké èokolády a 3 vejce.

Instrukce: Oddìlte žloutky od bílkù a vyšlehejte je s medem. Roztavte èokoládu a pøidejte ji ke žloutkùm. Pøidejte konopný prášek a bílky do smìsi jemnì vmíchejte. Vložte na 2 hodiny do mrazáku.

Pokud se jedná o vaše první použití konopného prášku, všimnete si, že jídlo vìtšinou svìtlezelenì zbarvuje. Nemusíte se nièeho bát, je to totiž zcela normální.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

 


Napište komentář

Komentáře musí být před zobrazením schváleny


Také v Zdraví a životní styl

Benefity spiruliny: 10 dùvodù, proè ji zkusit
Benefity spiruliny: 10 dùvodù, proè ji zkusit

18 září, 2019 5 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Rozpustná èi nerozpustná vláknina - která je pro hubnutí vhodnìjší?
Rozpustná èi nerozpustná vláknina - která je pro hubnutí vhodnìjší?

18 září, 2019 6 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Jak se používá curactin
Jak se používá curactin

18 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!