ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Dostaòte se na jaro do formy

18 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Dostaòte se na jaro do formy

Nehledì na nízké venkovní teploty byste s cvièením nemìli èekat až na jaro. Nejvyšší èas zaèít cvièit je právì teï. Návštìva posilovny je dobrou volbou, ale ne tou jedinou. Zde vám nabízíme nìkolik zábavných zpùsobù, jak se pøed jarem dostat do formy.

 

Zajdìte si na procházku vaším mìstem

Je naèase stát se turistou ve svém vlastním mìstì! Chùze je jednoduchým, ale fantastickým zpùsobem, jak trávit èas se svými pøáteli. Mùžete se navíc také o svém mìstì dozvìdìt nové vìci, být zdravìjší a víc fit.

 

Tancujte

Jsme si jistí, že rádi tancujete. Tancování zlepšuje ohebnost, snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnìní a je jednoduchým zpùsobem, jak se na jaro dostat do formy.

 

Dopøejte si více spánku

Aèkoliv se na první pohled zdá, že spánek se cvièením nemá nic spoleèného, nedostatek spánku vede k nízké hladinì energie a zpomalení metabolismu.

 

Zmìòte dekoraci vašeho domova

Mùžete pøeskupit nábytek, udìlat nìco n zahradì èi novì vymalovat. Všechny tyto aktivity vám pomohou dostat se do formy a navíc také zlepší vaše fyzické zdraví. Je tedy èas pustit se do plánování!

 

Dejte si pauzu a vyrazte na prázdniny

Na pobyt ve ski areálu ještì není pozdì! Za šest hodin lyžování mùžete spálit až 2500-3000 kalorií. Lyžování také zvyšuje vaši sílu a zlepšuje kardiovaskulární zdraví.

 

Tyto aktivity vám pomohou ještì více, pokud je zkombinujete s pøírodními pilulkami na hubnutí. Jaro se blíží, a proto mají veškeré fitness spoleènosti na fitness aktivity velké slevy. Využijte jich! Formula Swiss má slevy také. Prohlédnìte si naši nabídku.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Napište komentář

Komentáře musí být před zobrazením schváleny


Také v Zdraví a životní styl

Benefity spiruliny: 10 dùvodù, proè ji zkusit
Benefity spiruliny: 10 dùvodù, proè ji zkusit

18 září, 2019 5 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Rozpustná èi nerozpustná vláknina - která je pro hubnutí vhodnìjší?
Rozpustná èi nerozpustná vláknina - která je pro hubnutí vhodnìjší?

18 září, 2019 6 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Jak se používá curactin
Jak se používá curactin

18 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!