ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

CBN - Kanabinol

03 srpen, 2020 6 minut stráveno čtením

CBN - Kanabinol

 1. Úvod
 2. Účinky
 3. Využití v lékařství
 4. Sedativa
 5. CBN a CBD
 6. Historie
 7. Zdroje

Úvod

Každý, kdo se alespoň trochu zajímá o konopí, již jistě slyšel o pojmu kanabinol. Kanabinol (CBN) je fytokanabinoid, který se na rozdíl od svých mnoha příbuzných netvoří v konopí.

CBN se vytváří procesem stárnutí a externí oxidací psychoaktivního kanabinoidu THC (tetrahydrokanabinol). Působení kyslíku či tepla a světelných paprsků podporuje rozklad jeho psychoaktivních účinků. Čím nižší má konopná rostlina koncentraci THC, tím vyšší je její koncentrace CBN. Z tohoto důvodu se v mladých rostlinách konopí kanabinol nachází jen ve velmi malém množství.

Podobně jako ostatní kanabinoidy, i CBN je rozpustné v tucích a nerozpustné ve vodě. Jedná se o molekulu se slabými psychoaktivními účinky, která se slabě váže na receptory CB1. Hlavním vazebním místem kanabinolu jsou receptory CB2. Přesný způsob, jak CBN na receptory CB2 působí, je prozatím stále zkoumán.

V Německu CBN nespadá pod zákon o omamných látkách a není ani součástí Jednotné Úmluvy Organizace Spojených Národů o omamných látkách z 30. března 1961.[1]

Účinky

Stejně jako u THC, i u CBN je správné dávkování zcela kritické pro dosažení požadovaných účinků. Díky této skutečnosti se účinky těchto dvou kanabinoidů těžko porovnávají, a to i přesto, že se jedná o velmi blízké příbuzné. Vysoké koncentrace CBN například mohou vést k pocitům vyčerpání. Tyto účinky jdou proti výsledkům studie, kde užívání konopí u pacientů vedlo ke zlepšení kognitivních schopností. Zmíněná zjištěná naznačují, že CBN působí vůči kanabinoidům jako THC jako antagonista, na čemž se podílí oba CB receptory.

Zdá se, že CBN má mnohem lepší spojení s receptory CB2, které se nacházejí především v imunitním systému a hrají důležitou roli při léčbě neuropatických onemocnění, zánětlivé bolesti a neuronálních a neurodegenerativních onemocnění. Využití CNB by tedy v tomto ohledu dávalo smysl.

CBN navíc může v kombinaci s dalšími kanabinoidy stimulovat chuť k jídlu.

Účinky CBN také mohou být

 • Sedativní
 • Analgetické
 • Antibakteriální
 • Protizánětlivé
 • Antispasmodické
 • Spánek podporující

CBN bylo také testováno pro potenciální antidepresivní účinky, které ale nebyly prokazatelné.

Je toho stále hodně, co o CBN nevíme, což dokazují pokračující studie, které se začínají zaměřovat také na jeho potenciální benefity pro lékařství.

Využití v lékařství

Ačkoliv se mnoho kanabinoidů svými vlastnostmi a účinky překrývá, každý z nich je unikátní a většinou nabízí nové efektivní možnosti léčby. CBN vzniká z tetrahydrokanabinolu procesem oxidace, který v konopí mění chemický profil a dodává mu terapeutické vlastnosti.

Sedativa

Sedativa mají na pacienty uklidňující a anxiolytické účinky a zároveň mohou snižovat úroveň aktivity, podporovat spánek, zmírňovat křeče a uvolňovat svaly. Sedativa se užívají u pacientů, kteří mají problémy s vnitřním neklidem, traumatem či úzkostí.

Na internetu si můžete přečíst hned několik článků o tom, jak se CBN užívá jako sedativum, což vzhledem k jeho předpokládaným sedativním a uklidňujícím účinkům není žádným překvapením. Kanabinol se v tomto ohledu dává na stejnou rovinu se známým diazepamem. Pro podporu takovýchto tvrzení však neexistuje dostatek důkazů:

Ačkoliv se o CBN věří, že má sedativní účinky, tato tvrzení prozatím nebyla podpořena vědeckými studiemi.

Většina studií o konopí se po prohibici v 70. a 80. letech minulého století na několik desítek let zcela zastavila. Vědci sice v současnosti ve výzkumu konopí a kanabinoidů pokračují, ale výzkum je stále ve velmi rané fázi. Dalším důvodem pro optimistický pohled na CBN může být volná interpretace studie, která testovala účinky CBN na pěti mužských subjektech.[2]

Tato studie, která proběhla v roce 1975, testovala různé dávky CBN (0 až 50 mg), které byly podávány orálně v kombinaci s 25 mg THC. Výsledky naznačovaly, že kanabinol u testovaných subjektů modifikoval účinky THC. Všech pět mužů se po užití kombinace CBN a THC cítilo ospalejších a celkové účinky byly v porovnání se samostatným užíváním THC mnohem zřetelnější. Dalo by se tedy konstatovat, že výsledkem studie je zjištění, že CBN v určitých procesech a do určité míry zesiluje účinky THC. Tato studie nijak netestovala sedativní účinky samostatného CBN. Naopak jej představila pouze jako pomocníka THC.

Tímto tématem se zabývaly také studie na psech, které ale po dávce 12 mg či více (dle hmotnosti) ukázaly pouze zhoršení motoriky.[3] Tlumivé účinky na lidskou centrální nervovou soustavu nebyly nikdy prokázané.

Dalším důvodem pro předpoklad, že CBN má na člověka sedativní účinky, mohou být účinky zralých konopných rostlin. Zralé rostliny mají silnější sedativní účinky, a jak již bylo zmíněno výše, obsahují také vyšší koncentraci CBN. Důležitou otázkou však zůstává, jestli tyto sedativní účinky má samotný kanabinol. Věda tuto otázku prozatím nedokázala zodpovědět.

Analgetika

Analgetika jsou léky proti bolesti. Existují opioidní léky proti bolesti a neopioidní léky proti bolesti, což jsou dvě skupiny s různými mechanismy.

Neopioidní léky proti bolesti působí na velmi specifický enzym, který se jmenuje COX. Prostřednictvím působení na COX tyto léky blokují produkci prostaglandinu, což je lokální hormon, který hraje důležitou roli u akutní bolesti.

Léky proti bolesti na konopné bázi se váží na kanabinoidní receptory v naší centrální nervové soustavě, odkud prostřednictvím endokanabinoidního systému tlumí bolest a podporují funkce endokanabinoidů (přirozené kanabinoidy v lidském těle). Působením na receptory může být zmírněna i chronická bolest. Výhodou konopných léků proti bolesti je mimo jiné také dlouhodobé působení v lidské krvi, kterého je dosaženo přesným dávkováním.

Podle studie z roku 2002 může CBN zmírňovat bolest uvolňováním endorfinů.[4] Tento proces probíhá v endokanabinoidním centru kontroly bolesti a pozorovat jej můžeme také u THC.

Proti bakteriím a zánětům

Již několik desítek let víme, že hned několik fytokanabinoidů disponuje antibakteriálními účinky. Již od 50. let minulého století se rostlinné kanabinoidy používaly k léčbě mikrobiálních infekčních onemocnění, jako je například tuberkulóza. Snaha využít konopí u pacientů s tuberkulózou se v Indii datuje dokonce až do konce 19. století.

Předpokládá se, že hlavní roli v tomto případě hraje vysoká koncentrace polynenasycených mastných kyselin, která se vyskytuje především v konopném oleji. Lidské tělo tyto mastné kyseliny nedokáže nezávisle produkovat a spoléhá na to, že je získá prostřednictvím jídla. Konopná semínka navíc disponují ideálním podílem (3-4:1) určitých omega mastných kyselin, které lidské tělo také potřebuje. Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 pomáhají regulovat zánětlivé procesy, a proto je lidské tělo potřebuje na obranu proti zánětlivým onemocněním.

Díky zmíněným skutečnostem má kanabinol ideální antibakteriální vlastnosti. Vědecká studie z roku 2005 zkoumala účinky CBN a několika dalších kanabinoidů na bakterie MRSA, což jsou vůči antibiotikům vysoce odolné bakterie, které se vyskytují především v nemocnicích.[5] Tyto “Superbakterie“ se v nemocnicích a domovech pro seniory objevují stále častěji a OECD analýza předpokládá, že by do roku 2050 mohly mít za následek smrt až 2,4 miliónů lidí. Úspěšná léčba může být těžká, protože tyto bakterie dokáží měnit svůj genetický make-up a vybudovat si odolnost proti antibiotikům. Odhadovaná cena celkové léčby dosahuje miliard a bere si až 10% z celého rozpočtu na léčbu infekčních chorob.

Vědci z Londýna, Roviga a Novary z tohoto důvodu společně zkoumají efektivitu kanabinoidů v boji s těmito vysoce odolnými bakteriemi. CBN, THC, CBG, CBD či CBC by mohly být v boji s těmito superbakteriemi velmi efektivní.[6]

V počátečních testech, které se soustředily na bakterie odolné vůči penicilínu, dopadlo nejlépe CBN.

Ačkoliv tato studie prezentuje slibné výsledky, boj proti nebezpečným patogenům je stále ve velmi rané fázi. V současnosti je i nadále nejasné, jak vlastně CBN tyto nebezpečné MRSA bakterie zabíjí.

Antispasmodikum

Není žádným tajemstvím, že kanabinoidy jsou v působení na endokanabinoidní systém všestranné. Dalším esem v rukávu kanabinolu je působení proti křečím. V lednu 1974 byl publikován článek ze studie se jménem “Life Science“, která se zabývala experimenty zvířatech.[7]

Vědci vystavovali myši maximálním elektrickým šokům, aby zjistili účinky třech rostlinných kanabinoidů - tetrahydrokanabinol (THC), kanabidiolu (CBD) a kanabinolu (CBN). Výsledky ukázaly, že všechny tři testované kanabinoidy měly antikonvulzivní účinky. Maximální délka působnosti se pohybovala okolo dvou hodin a kanabinol vykazoval nejpasivnější účinky ze všech tří testovaných kanabinoidů.

CBN a CBD

Kanabidiol a kanabinol si jsou relativně podobné - oba kanabinoidy jsou anxiolytické, protiepileptické a mají relaxační účinky. Zatímco CBD na své uživatele nemá žádné psychoaktivní účinky, CBN ano (ač velmi slabé). Největším rozdílem jsou rozdílné chemické struktury a to, jak tyto kanabinoidy působí na endokanabinoidní systém. CBD na receptory CB1 a CB2 našeho imunitního systému a nervové soustavy takřka nepůsobí. Místo toho působí jako regulátor fyziologických tělesných funkcí (homeostáze). CBN působí na receptory CB1 jako částečný agonista, nicméně silněji se váže na receptor CB2.

Historie

Kanabinol byl z rostliny konopí izolován na konci 19. století jako vůbec první fytokanabinoid. Britský chemik, Robert Sidney Cahn, který později působil jako editor Journal of the Chemical Society, v 30. letech minulého století studoval strukturu tohoto kanabinoidu a chemická syntéza na sebe nenechala dlouho čekat.

Průlom přišel v roce 1963, kdy doktor vyučující na izraelské univerzitě, Raphael Mechoulam, objevil účinky celé řady fytokanabinoidů. Jeho objev položil základy pro důležité studie konopí, které probíhají dodnes.

Po povolení výzkumu omamných látek pro terapeutické účely udělal v 80. letech doktor Mechoulam další průlom, když na pacientech s epileptickými záchvaty testoval účinky CBD [8] Po čtyřech měsících testování Mechoulam analyzoval výsledky, které ukázaly, že u poloviny pacientů došlo k výraznému snížení frekvence záchvatů a u druhé poloviny dokonce záchvaty zcela ustaly. Tímto doktor Mechoulam dokázal, že CBD může být použito jako hypnotikum pro lékařské a terapeutické účely.

Zdroje

[1] https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19610057/index.html

[2] https://www.karger.com/Article/Abstract/136944

[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7029731

[4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2503660

[5] https://pubs.acs.org/doi/10.1021/np8002673

[6] https://www.worldcat.org/title/cannabis-health-index-combining-the-science-of-medical-marijuana-with-mindfulness-techniques-to-heal-100-chronic-symptoms-and-diseases/

[7] https://www.researchgate.net/publication/18399501_The_anticonvulsant_activity_of_cannabidiol_and_cannabinol

[8] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7413719


Také v Kanabinoidy

CBG (Kanabigerol)
CBG (Kanabigerol)

03 srpen, 2020 9 minut stráveno čtením

Zobrazit více
CBC - Kanabichromen
CBC - Kanabichromen

31 červenec, 2020 8 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Entourage effect (synergie mezi kanabinoidy)
Entourage effect (synergie mezi kanabinoidy)

30 červenec, 2020 7 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!