ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

CBD snižuje výskyt cukrovky

13 září, 2019 1 minut stráveno čtením

CBD snižuje výskyt cukrovky

Zde najdete naši selekci prémiových CBD olejù pro domácí mazlíèky

Trpí váš domácí mazlíèek úzkostí z odlouèení èi fobiemi z hluku? CBD olej pro domácí mazlíèky byl rozsáhle testován pro své úèinky na stres a úzkost. 

Náš CBD olej pro domácí mazlíèky byl našim veterináøem vyvinut speciálnì pro domácí mazlíèky. Zvíøata mají podobný endokanabinoidní systém jako lidé. CBD olej jim mùže pomoci s léèbou chronických i akutních chorob a onemocnìní. Mezi chronické choroby, které CBD olej pomáhá léèit, patøí napøíklad artritida, oslabený imunitní systém, reakce na stres, agrese a problémy s trávením. Existují také studie, které ukazují, že CBD má pozitivní úèinky na cukrovku, onemocnìní orgánù a rakovinu.

Veterináøi také zjišují, že CBD mùže být pozitivní pro léèbu akutních zdravotních stavù, mezi které patøí výrony a pøetížení, pøetržené vazy, zlomeniny kostí a dokonce i k pooperativní péèi pro zmírnìní otokù, bolesti a ztuhlosti.

Doporuèujeme vám pøeèíst si 10 dùvodù proè si váš pes zaslouží CBD každý den a mnoho dalších èlánkù o CBD pro domácí mazlíèky.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

 Také v Cukrovka

CBD mùže stabilizovat hladinu cukru v krvi
CBD mùže stabilizovat hladinu cukru v krvi

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!