ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

These articles were written by various independent authors based on research, studies and third-party articles. The contents do not reflect the opinion of Formula Swiss AG and we make no health claims that the use of CBD is subordinated to the dietary supplement or can cure diseases. Click here to read our full disclaimer.

Bolest a zánět

Může CBD pomoci zmírnit chronický zánět?

Může CBD pomoci zmírnit chronický zánět?

Zdá se, že žijeme v období, kdy jednu vážnou chorobu střídá druhá ještě závažnější. Kromě nebezpečných antimikrobiálních organismů a opioidních nákaz lidstvo navíc trpí také chronickými záněty a chronicky provokativními onemocněními. K horšímu se mění naše strava, výživa a způsob života, což vede k celkově zhoršenému zdravotnímu stavu.

Zánět je běžná reakce našeho těla na nebezpečné buňky a patogeny. Jedná se o obranný mechanismus imunitního systému proti jeho poškození. Takovýto zdravotní stav se dělí do akutní či chronické třídy. Intenzivní zánět je způsobován poškozenou tkání či bakteriálními patogeny, zatímco chronický zánět je způsobován déletrvajícím intenzivním zánětem či vnějšími vlivy.

Pro boj s tímto problémem potřebujeme další řešení, protože farmaceutika v tomto ohledu selhávají. Může CBD být naší tajnou zbraní proti zánětu?

Jak může CBD pomoci se zánětem?

Proti zánětům může pomoci změna stravovacích návyků a zvýšení příjmu Omega 3. Špatnými stravovacími návyky trpí především Američané a tento problém se stává den ode dne horším. CBD je spojené s protizánětlivými a imunosupresivními vlastnostmi. Od doby, kdy FDA tuto látku uznala jako výživový doplněk se povědomí o tomto kanabinoidu a jeho pozitivních vlastnostech exponenciálně zvýšilo.

Mezi dva hlavní kanabinoidní receptory lidské nervové soustavy patří CB1 a CB2. THC je silnější látka působící na CB1 receptor (ovládá rozlišování, náladu, spánek, paměť a chuť k jídlu) a CBD zase působí více na CB2 receptor (imunitní systém). Zánět je ve skutečnosti reakci imunitního systému, což z jakékoliv sloučeniny působící na CB2 receptor dělá potencionálního pomocníka ke snížení podráždění. CBD sice není jedinou známou sloučeninou konopí aktivující CB2 receptor, jedná se však o látku nacházející se v rostlině konopí ve velkém množství.

Výzkum CBD

Intenzivní výzkum CBD a zánětů prokázal, že je tato látka proti zánětům bezkonkurenčně efektivnější než jiné alternativy v podobě vitamínu C, Omega-3 a různých léků proti rakovině.

Ačkoliv je v rostlině konopí obsaženo více sloučenin, které pomáhají zmírnit zánět, CBD je zdánlivě tou nejlepší. Imperial College London provedla studii na myších a prokázala, že CBD má výrazné zmírňující účinky. Při této analýze bylo myším podáno 5 mg/kg CBD, díky čemuž se jejich zánět snížil až o polovinu. Zajímavým zjištěním také bylo, že uklidňující účinky CBD byly irelevantní, pokud bylo myším podáno 25mg/kg.

Nedávná zpráva GW Bookz se zabývala účinky CBD na zánět způsobený oxidačním stresem. Studie došla k závěru, že kanabidiol je v tomto ohledu efektivní a vede ke snížení nebezpečí poškození orgánů.

V další studii se Alshaaraway a Anthony zabývali úrovní zánětu u osob, kteří kouří marihuanu. Výsledky porovnávali s jedinci, kteří marihuanu nekouří. Studie se zúčastnilo 1 115 uživatelů marihuany a 8 041 nekuřáků. Účelem studie bylo prozkoumat dopad marihuany na C-reaktivní protein (CRP), což je známka zánětu, která je často spojená s rozšířeným nebezpečím ischemické choroby. Studie zjistila, že jedinci, kteří v posledních 30 dnech kouřili marihuanu, vykazují nižší hladinu CRP než ti, kteří marihuanu nekouřili.

CBD: CBD je bezpečná a silná protizánětlivá látka

Výzkumníci prokázali, že je konopí více než 20krát efektivnější než léky na úlevu od bolesti hlavy a 2krát efektivnější než hydrokortison. Konopí obsahuje více než 100 dynamických sloučenin a mezi ty dvě nejzkoumanější patří THC a CBD.

Oba dva tyto kanabinoidy mají skvělé zmírňující účinky, ale na lidské tělo působí zcela odlišně. Liší se v tom, jak s lidským tělem komunikují pomocí různých receptorů.

THC se jeví jako efektivnější pro léčbu neurodegenerativních onemocnění, chronické bolesti, kardiovaskulárních zánětů a otoků. CBD se zase jeví jako efektivnější pro břišní problémy a rekuperaci svalů a pozitivně také působí na velké množství dalších chorob a onemocnění, které naopak THC nijak neovlivňuje. Díky svým pozitivním účinkům a žádným vedlejším účinkům se pro léčbu zánětů začíná pomalu ale jistě preferovat užívání CBD.

Výběr těch správných CBD produktů pro zánět

Všechny CBD produkty běžně tlumí zánět. Zde je několik produktů, které zmírní jakýkoliv zánět, kterým trpíte.

S Infinite CBD Freezing Point produkty můžete zánět zastavit lokálně. CBD vám pomůže s úlevou od bolesti a ztuhlosti kloubů. Mimo skvělé účinky CBD budete mít také možnost užít si výhody kokosového oleje, který vaší pokožce dodá potřebné živiny.

Použití Infinite CBD Absolute Zero či Droppers zase působí na záněty uvnitř těla. Tyto kapky mohou být užívány samostatně, nebo je možné přidat do vaší oblíbené smoothie.

Pokud máte problémy se zánětem trávicího traktu či dělohy, Infiniste CBD Rocket Ships se speciálně zaměřují na zmírnění zánětů v těchto oblastech.

Pokud máte problém se zánětem, nebo se bojíte, že vaše zdraví ovlivňuje chronický zánět, CBD olej vám s tímto problémem může pomoci. Různé studie naznačují, že CBD může zlepšovat celkový zdravotní stav. Unbounded CBD je připraveno vám zaručit dobrý zdravotní stav bez jakéhokoliv zánětu.

Závěr k CBD pro zánět

Zánět je v nejlepším případě velmi bolestivou záležitostí. Jedná se o náznak toho, že trpíte jistým terapeutickým problémem. Nesteroidní antiflogistika vám sice svým rychlým působením pomohou, ale jejich užívání je často spojeno s velmi škodlivými vedlejšími účinky.

CBD je zcela přírodní a organická látka, která je dostupná v podobě oleje, žvýkaček, potravin, tinktur a balzámů. Kvalitní výrobci CBD produktů garantují, že jejich produkty neobsahují žádné přidané látky, geneticky modifikované organismy a takřka žádné THC, Pokud vás trápí problémy se zánětem, prohlédněte si stránky důvěryhodných společností prodávajících CBD produkty a zjistíte, že řešení vašeho problému nebylo nikdy snadnější.

Zdroje

https://www.marijuanabreak.com/cbd-for-inflammation

https://haveaheartcc.com/cbd-for-inflammation/

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

17 září, 2019

Zobrazit více
Je možné použít CBD olej proti fibromyalgii?

Je možné použít CBD olej proti fibromyalgii?

Na svìtì existuje mnoho špatnì diagnostikovaných chorob èi takových chorob a onemocnìní, které jsou pøi správné diagnóze neléèitelné. U takovýchto chorob je možné s použitím správných lékù a péèe pouze zmírnit symptomy. Pøíkladem je astma, zánìt a mnoho dalších chorob a onemocnìní. Fibromyalgie je další chorobou, na kterou prozatím neexistuje žádný lék. Bolest s ní spojená však mùže být zmírnìna.

Co je to fibromyalgie?

Pokud jste o fibromyalgii ještì nikdy neslyšeli, máte veliké štìstí. Jedná se o chronickou poruchu, která je spojená s intenzivní bolestí svalù a kostí, únavou a citlivostí. Na urèité spouštìcí body fibromylagie staèí vyvinout velmi malý tlak, který zpùsobí velkou bolest. Mezi spouštìcí body, které fibromylagie postihuje, patøí zadní strana hlavy, trup, boky, lokty, kolena a ramena. Fibromylagie postihuje spouštìcí body ve vašem tìle a zpùsobuje neustálou bolest. Mezi další symptomy fibromylagie spadá únava, bolesti hlavy, úzkost, deprese, spánkové poruchy a bolest èi tupá bolest v rùzných èástech tìla.

Pøíèiny této poruchy jsou prozatím neznámé, ale nìkteøí doktoøi vìøí, že pøíèinou fibromylagie je problém s tím, jak mícha a mozek zpracovávají nervové signály bolesti. Na fibromylagii neexistuje žádná trvalá léèba, ale nìkteré léky, zmìna životního stylu, cvièení èi meditace mohou pomoci zmírnit její symptomy. Jednou z léèebných metod, o které pacienti trpící fibromylagií tvrdí, že zmíròuje bolest s touto poruchou spojenou, je používání CBD Oleje.

Co je to CBD olej?

CBD (kanabidiol) je slouèenina obsažená v rùzných odrùdách rostliny konopí. CBD na rozdíl od jiných slouèenin rostliny konopí není psychoaktivní, což znamená, že neovlivòuje vaše chování a nenavozuje vám žádný stav. CBD je v souèasnosti velmi populární, za což mùže vdìèit legalizaci lékaøského konopí. Lékaøské konopí bylo pro své benefity pro léèbu mnohých chorob a onemocnìní v urèitých zemích legalizováno. Mùže být použito proti bolesti a zánìtu, otokùm, epilepsii, artritidì, astma, úzkosti, stresu a také pro léèbu urèitých druhù rakoviny.

CBD a fibromylagie

Studie zjistily, že se v lidském tìle nachází endokanabinoidní systém, který se skládá z receptorù a slouèenin podobných CBD, které pomáhají s regulací bolesti, zánìtu, nálady, spánku a imunitního systému. Tento systém zodpovídá za biologické aktivity lidského tìla, které jej pomáhají udržovat zdravé.

Výzkum vysvìtluje, že je klinický nedostatek endokanabinoidù zodpovìdný za vážné choroby, jakou je napøíklad právì fibromylagie. Výzkum doktora Ethana Russoa došel k závìru, že nedostatek urèitých kanabinoidù mùže vést k rùzným klinickým poruchám, mezi které patøí i fibromylagie. Doktor Russo vysvìtluje, že se k nìkterým chorobám dá pøiøadit vzor, který byl spojen s nedostatkem endokanabinoidù. Mezi takové choroby patøí napøíklad fibromylagie, syndrom dráždivého traèníku a migréna. Russo dále dodává, že všechny tyto choroby mají hyperalergickými syndromy, které zpùsobují extrémní bolest, ale nemohou být vysvìtleny. Doktor Russo navrhuje, že posílení endokanabinoidního systému pomocí fytokanabinoidùl jako je CBD mùže pomoci s úlevou od bolesti spojenou s tìmito chorobami.

Kromì tohoto vìdeckého výzkumu existuje také mnoho neoficiálních dùkazù doporuèujících CBD olej pro fibromylagii. CBD olej se používá pro své terapeutické benefity v léèbì bolesti a zánìtu. Studie publikovaná v roce 2011 experimentovala s pacienty trpícími fibromylagií. Pacientùm bylo pro úlevu od symptomù této choroby podáno CBD. Studie odhalila, že užívání fibromylagie vedlo ke zmírnìní bolesti a ztuhlosti a posílení relaxace a celkového zdravotního stavu.

Další výzkum provedený National Pain Foundation zjistil, že u 62% pacientù s fibromylagií došlo po užití CBD k úlevì od jejích symptomù, a že CBD v porovnání s jinými léky pøedepsanými FDA k léèbì fibromylagie mnohem více ulevuje od symptomù této choroby.

Pacienti s fibromylagii používající CBD olej

Mezi další data popisující efektivitu CBD oleje pro léèbu fibromylagie jsou dùkazy, které pochází od pacientù, kteøí se léèí sami. Pro Donnu Gregoryovou CBD fungovalo. Donna užívala CBD olej sublingválnì každých 6 - 8 hodin a po 24 hodinách se její symptomy v podobì bolesti nohou výraznì zmírnily. Donna také tvrdí, že podobné úèinky má CBD olej i na další pacienty s fibromylagií. Další pacientka Jo Allenová, která je nemocnièní sestøièkou, považuje CBD olej za velmi efektivní, protože jí na rozdíl od pøedepsaných tabletek pomohl s úlevou od bolesti a zlepšil její celkový zdravotní stav.

Aèkoliv existuje mnoho pacientù, kteøí z CBD oleje benefitují, je nutné tato tvrzení podpoøit vìdeckým výzkumem. Vìdcùm musí být dovoleno testovat CBD olej pro léèbu rùzných chorob a onemocnìní.

Jak používat CBD olej proti fibromyalgii

CBD olej mùže být použit rùznými zpùsoby. Mùže být konzumován orálnì èi aplikován lokálnì. CBD olej mùže být aplikován pøímo na oblast pokožky, kde pacienti cítí extrémní bolest. CBD olej staèí do kùže pravidelnì masírovat a vaše bolest spojená s fibromylagií bude zmírnìna. Kromì zmínìných metod použití mùže být CBD olej také konzumován sublingválnì, což znamená umístìní nìkolika kapek CBD oleje pod jazyk. CBD olej mùže být také konzumován v podobì CBD pilulek. Veškeré zmínìné metody používání CBD oleje pomáhají zmírnit bolest a zánìt. Vyberte si tu metodu, která vám bude vyhovovat nejlépe. Pro dosažený požadovaných výsledkù je nutné používat kvalitní CBD olej. Pøi koupi CBD oleje si dávejte pozor na obsah a kvalitu CBD. CBD olej by také nemìl obsahovat THC. CBD oleje bez THC jsou extrémnì nápomocné v léèbì mnoha chorob a onemocnìní a nemají navíc žádné úèinky na lidskou mysl.

Závìr k CBD olej proti fibromyalgii

CBD oleje se považují za užiteèné pro léèbu rùzných chorob, onemocnìní èi symptomù a mnoho pacientù je také za tìmito úèely používá. Pro získání pøesvìdèivých dùkazù je však nutno provést dodateèný výzkum efektivity CBD oleje. Mnoho lidí nicménì CBD olej konzumuje pravidelnì, èímž je podporována snaha o legalizaci konopí v mnoha zemích. Legalizací lékaøské marihuany bude pacientùm umožnìno snadnou zakoupit CBD olej a vìdcùm zase umožnìn výzkum o CBD.

Seznam použité literatury

https://www.medicalnewstoday.com/articles/321501.php
https://www.healthline.com/health/fibromyalgia

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

 

17 září, 2019

Zobrazit více
Mùže CBD pomoci zmírnit porodní bolesti?

Mùže CBD pomoci zmírnit porodní bolesti?

S autorizací CBD na obzoru se zaèaly zajímat o potenciál CBD také matky. CBD mùže nahradit epidural, Pitocin a další porodní léky a stát se lékem na zmírnìní bolesti, který se pøi porodu stane vaším nejlepším pøítelem.

CBD bylo uznáno jako lék již dávno pøed ilegalizací konopí. CBD má uklidòující úèinky a pomáhá v boji s onemocnìními a chorobami. CBD je vhodné pro úlevu od nadmìrného tìhotenského zvracení (HD), což je porucha spojená s tìhotenstvím. Na tuto poruchu neexistuje žádná silná farmaceutická léèba. CBD však mùže její symptomy zmírnit.

CBD a tìhotenství

Mezi mnoha prokázanými vlastnostmi CBD se pro tìhotenství jeví jako ta nejpozitivnìjší podpora plodnosti. Právì tato vlastnost konopí v mnoha konvenèních spoleènostech posouvá na vyšší úroveò. Vìøí se, že CBD má schopnost: zvyšovat potenci, pomáhat pøi tìhotenství a porodu, chránit plod, bránit nechtìnému potratu a z dlouhodobého hlediska také podporovat produkci mléka.

Mezi další prokázané vlastnosti CBD patøí uvolnìní od svalového tlaku a kontrakcí, stimulace chuti k jídlu a zlepšení celkového zdravotního stavu. Užívání CBD tedy má mnoho opodstatnìných dùvodù. Co se týèe podávání CBD tìhotným ženám, naši pøedkové byli v tomto ohledu velmi inovativní a konopí se za tímto úèelem používalo rùznì. V Mezopotámii se používaly obvazy s mátou, šafránem a ležákem. Pøed patnácti sty lety v Egyptì se používaly vaginální nátìry s nektarem a v Kambodže zase lidé vìøili, že pití konopného èaje a konzumace jeho kvìtù u kojících matek podporuje výrobu mléka.

CBD bylo po dlouhá léta podáváno tìhotným ženám na Støedním východì, v Kambodži, Persii, Indii a Tibetu. Ve všech zmínìných zemích bylo konopí pøedepisováno profesionály. Je potøeba zmínit, že v mnoha pøípadech se nejednalo o ryzí CBD, které se používá nyní, ale o rùzné druhy CBD, které pocházely z rùzných druhù rostliny konopí a jejich semínek a byly zbavené o své psychoaktivní úèinky. Tato fakta je dùležité si zapamatovat nejen vzhledem k používání CBD bìhem tìhotenství.

O používání CBD bìhem tìhotenství

CBD a konopí byly bìžnì používány k zastavení krvácení, pøivolání porodu, zmírnìní bolesti èi zahájení procesu laktace.

Co však funguje pro jednoho èlovìka, nemusí nutnì fungovat pro druhého. Existují rùzné odrùdy CBD, které rozšiøují vìdomí, zatímco jiné mají relaxaèní a uklidòující úèinky. Pøi porodu mùže CBD u nìkterých žen spustit nervozitu a dokonce i neurózu, zatímco u jiných bude mít úèinky relaxaèní a uvolòující a bude podporovat smysl pro humor, otevøenost a zvìdavost. O posledních zmínìných úèincích jsme si toho pøeèetli již mnoho. Susun Weed je známý botanik ze Spojených státù, který potvrzuje, že CBD ženám pomáhá ulehèit porod, relaxovat a podporuje v nich zvìdavost a smysl pro humor.

Ina May Gaskinová také tvrdí, že smysl pro humor a hihòání jsou pøi porodu zcela jistì pozitivní. CBD má hormonální dopad a výraznì ovlivòuje kontrakce. Na porod jistì mnoha lidem poskytne zcela nový pohled.

Porodní procesy a instinkty jsou úzce spojeny s procesy, které probíhají hluboko pod úrovní vìdomé mysli. CBD mùže ženu uvolnit a ujistit v tom, že by nemìla pøi porodu pøíliš pøemýšlet, ale spíše dùvìøovat svému vlastnímu tìlu a instinktùm. Paní Gaskinová dále tvrdí, že porod by mìl být co nejpøirozenìjší a nespoutaný, a že by se pøi nìm mìly ženy øídit pøedevším svých vlastních instinktù a pocitù.

Historické stopy použití CBD pro porodní asistenci

Faktické odkazy používání CBD na mnoho rùzných ženských zdravotních komplikací se datují do sedmého století pøed Kristem. Ve své knize „CBD v porodnictví a gynekologii: Historický pøehled“ doktor Ethan Russo dokládá, že èásti rostliny konopí, vèetnì semínek a kvìtù, byly používány v Persii a Èínì k vyvolání kontrakcí, prevenci narození mrtvých dìtí a nechtìných potratù a také ke zmírnìní postnatálního krvácení.

Vikingové stejnì jako Germáni používali CBD jako lék na porodní bolesti.

V polovinì devatenáctého století byly CBD tinktury známou slouèeninou v Západních spoleènostech a zaèalo se objevovat lékaøství založené na CBD. Napøíklad pouze nìkolik kapek CBD smíchaných s teplou vodou bylo úspìšnou rovnicí proti porodním bolestem, mánii a menstruaèním køeèím. V polovinì devatenáctého století si každý vìdecký experty pro své úèely vytváøel svou vlastní tinkturu.

CBD pro kontrakce

CBD mùže vést ke zmírnìní kontrakcí pøi porodu. Nedávná studie zjistila, že umìlá léèba CBD zmírnila oxytocinem vyvolané myometrické kontrakce v buòkách rafinovaných mimo lidské tìlo.

Výzkum dále odkazuje na minulé studie, které prokázaly, že THC a náš pøirozený endokanabinoid anadamid efektivnì pùsobí na kontrakce.

Dopady umìlého CBD byly podobné rùzným lékùm, které se používají ke zmírnìní symptomù pøedèasných porodù. Mezi tyto léky patøí napøíklad atosbian, který je podáván intravenóznì matkám s pøedporodními kontrakcemi.

Závìr k CBD pro zmírnìní porodní bolesti

CBD se postupnì legalizuje v mnoha zemích a státech na svìtì a nebude trvat dlouho, než si lékaøské spoleènosti uvìdomí, že tato mimoøádná látka má také potenciál k využití pro zmírnìní porodních bolestí. V souèasné situaci matkám nezbývá než spoléhat se samy na sebe. Pokud by jim však CBD pro zmírnìní porodních bolestí a kontrakcí mohl doporuèit specialista, mnoha ženám by se velmi ulevilo. Nejedná se pouze o otázku legalizace, nýbrž o otázku ženských práv. Všechny matky by se svou terapeutickou skupinou mìly pøemýšlet o výhodnìjších a bezpeènìjších možnostech porodu, a to vèetnì CBD.

Aèkoliv existuje velmi málo dùkazù o tom, že CBD bìhem tìhotenství zpùsobuje poškození, CBD disponuje potenciálními výhodami. Rodiny se v tomto ohledu musí dát dohromady a rozhodnout se spoleènì.

Pøed jakýmkoliv použitím CBD èi zmìnou vašeho porodního plánu však doporuèujeme poradit se se specialistou.

Zdroje

https://hightimes.com/health/mothers-labor-using-CBD-manage-pain-during-birth/
https://sensiseeds.com/en/blog/CBD-during-pregnancy-and-childbirth-a-natural-remedy/
https://herb.co/marijuana/news/cbd-during-pregnancy/

 Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

17 září, 2019

Zobrazit více
Benefity CBD krémù na bolest

Benefity CBD krémù na bolest

Používání konopí a lékaøské marihuany jsou populárním novým trendem v mnoha èástech Zemì. Konopí disponuje mnoha benefity, kterými jsou pøekvapeni lidé z celého svìta. Nedávný výzkum konopí vzal lékaøský prùmysl útokem. Pro dùkladné odhalení veškerých zákoutí konopí je však potøeba i nadále pokraèovat v jeho výzkumu. 

Mnoho zemí na celém svìtì chápe potøebu konopí pro lékaøské úèely, díky èemuž se konopí stalo v mnoha zemích a státech USA v urèité míøe legální. Konopí bylo v rùzných zemích na svìtì legalizováno. 

Marihuana a konopí jsou ve skuteènosti souèástí lékaøství již od starovìku, kdy tato rostlina pomáhala v léèbì rùzných onemocnìní. Restrikce na konopí uvalily vlády teprve nedávno. Nedávný vývoj a informace v této oblasti však vedly k legalizaci této mimoøádné rostliny, díky èemuž se na trhu objevilo mnoho rùzných nových konopných produktù. Mezi tyto produkty patøí CBD olej, CBD tinktura, CBD potraviny, CBD vaporizér a CBD krémy, masti a balzámy.

Co jsou to CBD krémy?

Pro lepí pochopení CBD krémù je potøeba nejprve pochopit, co to ve skuteènosti je CBD. CBD je zkratka pro kanabidiol, což je jedna z mnoha rùzných chemických slouèenin v rostlinì konopí, kterým se øíká kanabinoidy. Mezi další velmi známé kanabinoidy patøí THC (tetrahydrokanabinol). THC i CBD mají své rùzné benefity, ale jejich nejvìtším rozdílem je, že zatímco CBD je zcela nepsychoaktivní slouèeninou, THC je psychoaktivní kanabinoid, který mìní lidské vnímání a navozuje stav.

CBD krémy jsou obyèejné krémy èi masti s konopnou infuzí ve formì koncentrovaného CBD. Slouèenina CBD je extrahována pomocí CO2 a pøidávána do krémù. Extrakce za pomocí CO2 je jednou z nejèistších a nejlepších metod extrakce CBD. Tato metoda extrakce také zajišuje, že v extraktu nejsou žádné zbytky rozpouštìdel, které mohou být nejen pro lidskou pokožku škodlivé. Pro výrobu CBD krémù jsou k CBD oleji pøidány rùzné esenciální oleje, mezi které patøí napøíklad olivový olej, kokosový olej, kakaové máslo a bambucké máslo, které krému dodají typickou konzistenci.

Populárním mýtem o CBD krémech je, že jim po jejich použití bude navozen psychoaktivní stav. Ve skuteènosti je však pravdou pravý opak - CBD krémy nemohou èlovìku nikdy navodit žádný psychoaktivní stav. CBD krémy jsou aplikovány na horní vrstvy pokožky, takže se nikdy nedostanou do lidské obìhové soustavy. Z tohoto dùvodu se CBD krémùm øíká krémy topické. CBD olej je extrahován z prùmyslového konopí, které obsahuje vysokou koncentraci CBD a velmi nízkou koncentraci THC, díky èemuž je tato rostlina zcela legální. CBD olej konzumován sublingválnì se dostane do lidského obìhového systému. CBD krémy jsou populární také proto, že se na drogových testech nezobrazují jako pozitivní.

Benefity CBD krémù:

S používáním CBD krémù na pokožku se spojuje mnoho úžasných a pozitivních benefitù. CBD disponuje protizánìtlivými vlastnostmi, které se projeví po jeho orální konzumaci èi topické aplikaci. CBD krémy jsou lepší alternativou k úlevì od bolesti než CBD olej, protože mohou být topicky naneseny pøímo na postiženou oblast, odkud bolest pochází. Jsou tedy mnohem více efektivní než CBD olej, který od bolesti ulevuje v tìle pouze obecnì. CBD krémy mají lokální úèinky v podobì zmírnìní bolesti.

CBR krémy jsou zcela pøírodní a organické a na rozdíl od bìžných lékù proti bolesti nemají žádné vedlejší úèinky. Vìtšina lidí používá CBD krémy pro zmírnìní bolesti kloubù èi svalù a je také známo, že jsou CBD krémy efektivní pro úlevu od bolesti spojené s artritidou.

Po aplikaci CBD krémù na pokožku CBD interaguje s pøirozeným CB2 receptorem lidského tìla a vysílá signál endokanabinoidnímu systému ke zmírnìní bolesti a zánìtu. Kromì léèby chronické bolesti, akutní bolesti, bolesti svalù a kloubù se CBD krémy také používají k léèbì mnoha kožních problémù, mezi které patøí napøíklad ekzém, lupénka, vyrážky, kožní infekce a spálení sluncem. CBD také tlumí hromadìní mrtvých kožních bunìk a tlumí bolest zpùsobovanou rùznými kožními infekcemi.

Kromì výše zmínìných skuteèností navíc vìdci zjistili, že CBD obsahuje více antioxidantù než vìtšina esenciálních olejù. Toto je dùvodem, proè již mnoho lidí CBD krémy zaøadilo do své každodenní péèe o pokožku. CBD krémy poskytují mnoho lékaøských benefitù a vaši pokožku vyhlazují a omlazují.

Dostupnost CBD krémù:

CBD krémy jsou na souèasném trhu široce dostupné. Mnoho výrobcù vyrábí a prodává CBD krémy rùzných znaèek. Mezi nìkteré z tìch známìjších patøí mast Purekana, Angel Salve od Evo lab, GreenRoada CBD krém proti bolesti, Muscle Freeze od Mary‘s Medicinal a Elixinol CBD Optical Balm Range.

Mimo výše uvedené CBR krémy si také mùžete vyrobit doma svùj vlastní. Budete k tomu potøebovat namleté vysušené konopí s vysokým obsahem CBD, vitamín e, kokosový olej, olovový olej, aloe vera gel, vèelí vosk, bambucké máslo a nìkteré kuchyòské doplòky.

CBD krémy jsou prokazatelnì jednou z tìch nejjednodušších metod použití konopí. CBD krémy jsou extrémnì efektivní léèbou pro miliony pacientù trpících chronickou bolestí, bolestí kloubù a mnoha rùznými kožními problémy a onemocnìními. Na rozdíl od mnoha rùzných lékù proti bolesti CBD krémy nemají žádné vedlejší úèinky, což z nich dìlá perfektní pøírodní a zcela organickou alternativu k jinak škodlivé léèbì. CBD krémy zmíròují bolest a pacientùm poskytují úlevu od symptomù mnoha rùzných chorob a onemocnìní, a to bez nepøíznivých úèinkù na lidský imunitní systém. Dodateèný výzkum otevøe CBD krémùm další možnosti.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

17 září, 2019

Zobrazit více

CBD olej a migréna

CBD olej a migréna

Léèba vážných chorob a onemocnìní škodlivými léky již není považována za bezpeènou. Dùvodem proto je, že lidé jsou díky moderním technologiím a spolehlivým zdrojùm mnohem více informovaní o lécích a jejich nebezpeèných úèincích. Ruku v ruce s odstavením lékù na druhou kolej jde na celém svìtì používání pøírodních a organických surovin.

Dokonce i vìdeètí experti, kteøí s tìmito léky dlouho experimentovali, mìní názor a zaèínají vìøit v magii organických produktù. Nejatraktivnìjším z benefitù takovýchto produktù jsou pøedevším nulové vedlejší úèinky. CBD olej je jedním z tìchto produktù, který ve svìtì pøírodních a bylinných produktù každým dnem získává vìtší a vìtší popularitu. Úspìch CBD oleje je spojen s jeho efektivitou. Stále více lidí jej používá a doporuèuje pro léèbu tìžkých bolestí hlavy a také migrény.

Jaká jiná léèba by mohla být k léèbì a prevenci bolestí hlavy a jiných chronických onemocnìní lepší, než organický olej bez jakýchkoliv vedlejších úèinkù? Odpovìï na tuto otázku je velmi jasná. CBD olej je na souèasném trhu organických produktù jednièkou, která poskytuje mnoho užiteèných benefitù a žádné vedlejší úèinky.

Co je to migréna?

Migréna je druh silné bolesti hlavy, se kterou se pacienti jen tìžko vyrovnávají. Postihuje pouze jednu stranu hlavy a mezi její symptomy spadá svírající bolest, která se již po nìkolika minutách stává nesnesitelnou. Migréna se nedá léèit a mùže vést k nevolnosti, zvracení a v extrémních pøípadech také k depresi a úzkosti.

Aèkoliv je oficiální pøíèina migrény stále neznámá, nìkteré z bìžných dùvodù, které k jejímu výskytu vedou, mohou být:

 • Jasná svìtla ostøe zasahující oèi, což nejprve vede k bolesti oèí, která následnì postupuje do hlavy.
 • Tìžký stres a úzkost, která nakonec ústí k velkému mentálnímu tlaku. Díky tomuto tlaku pacienti na jedné stranì hlavy pociují vystøelující bolest.
 • Hlasité zvuky, které pøímo ovlivòují mozek a jeho funkce. Následkem tohoto hluku je spuštìní nesnesitelné bolesti hlavy, kterou známe pod pojmem migréna.

Migréna mùže mít také další pøíèiny, ale ty nejèastìjší jsou uvedené v seznamu výše. Migréna je považována za vážné a choulostivé onemocnìní, ze kterého musí být pacient léèen okamžitì, protože jinak se migréna mùže vymknout kontrole a symptomy výraznì zhoršit.

Jak CBD pomáhá léèit migrénu?

CBD olej je vyroben z rostliny konopí, které obsahuje silnou látku - Kanabidiol (CBD). CBD olej se vyrábí z pøírodní složky rostliny konopí, která je po extrakci smíchána s olivovým olejem. CBD olej pùsobí na lidský mozek a jeho buòky a jeho úèinky jsou doslova fenomenální. CBD olej je známý jako jeden z nejefektivnìjších lékù na úlevu migrény. Nyní si uvedeme, jak CBD pomáhá s léèbou migrény.

 • Migréna je zpùsobována hlukem, svìtlem a tìžkým stresem. CBD olej pomáhá mozkovým buòkám uvolnìním dopaminu (molekula štìstí).
 • Výsledkem tohoto procesu je zpomalení abnormální aktivity v mozku, což mozku umožòuje dopamin vstøebat.
 • Ostrá bolest hlavy tedy postupnì odeznívá, až zcela zmizí, a to bez ospalosti èi jakýchkoliv jiných vedlejších úèinkù, které jsou pro obyèejné léky bìžným synonymem.
 • Lidské tìlo disponuje pøirozeným endokanabinoidním systémem (ECS), který pøímo souvisí s pocity bolesti a chuti k jídlu.
 • Po konzumaci CBD olej pùsobí na endokanabinoidní systém, což nakonec vede k uvolnìní ostré bolesti hlavy.

Silný dopad CBD na endokanabinoidní systém

Endokanabinoidní systém je pøirozený systém lidského tìla, který používá mozkové receptory k uvolnìní pøirozených kanabinoidù v lidském tìle. Tento proces je spoleènì s uvolnìním dopaminu (molekula štìstí) aktivován požitím CBD oleje. Nìkteøí lidé si mylnì spojují CBD, endokanabinoidní systém a dopamin s THC, což je psychoaktivní látka také obsažená v rostlinì konopí. Jedná se však o látku zcela odlišnou a mnoha odpùrci organických produktù nepochopenou.

CBD olej má na mozkové buòky silný dopad, èímž zajišuje léèbu migrény. Právì díky tìmto vlastnostem zaèala vìtšina lidí na svìtì pravidelnì používat tuto pøírodní látku v podobì CBD oleje. CBD olej léèí nejen migrénu, ale také další chronické choroby a onemocnìní, mezi které patøí napøíklad rakovina, Alzheimerova choroba atd.

Mýty o CBD

Nyní si uvedeme nìkteré z mýtù, kterými se odpùrci CBD snaží ostatní lidi od používání této mimoøádné slouèeniny odradit. Tyto mýty jsou lékaøskými experty a výzkumníky považovány za zcela mylné.

 1. CBD olej uživateli navozuje v mozku psychoaktivní stav, díky èemuž necítí žádnou bolest.
 2. CBD olej má stejné úèinky jako nikotin a další jiné škodlivé drogy, které èlovìku umožòují zapomenout na bolest a užívat si uvolnìní umìlého dopaminu v mozkových buòkách.
 3. Každodenní konzumace CBD oleje je nebezpeèná, protože se na nìm uživatel mùže stát závislý.
 4. CBD nemùže vést k prevenci chorob a onemocnìní, protože se jedná pouze o pøírodní složku rostliny konopí, která mùže léèit pouze mírné bolesti a onemocnìní.

Všechny tyto mýty byly vìdeckými experty vyvráceny. Tìmto expertùm trvaly roky, než došli k závìru, že CBD olej je tím jediným a nejefektivnìjším lékem pro léèbu migrény a mnoha dalších závažných chorob a onemocnìní.

Abnormální aktivity lidského mozku jsou zpùsobovány slabým endokanabinoidním systémem. Pro øešení tohoto problému neexistuje lepší možnost než CBD olej, který aktivuje zlepšení lidského endokanabinoidního systému a sním spojených mozkových funkcí.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

17 září, 2019

Zobrazit více
Jak mùže CBD zmírnit bolest?

Jak mùže CBD zmírnit bolest?

Vìtšina lidí trpí rùznými druhy bolesti. Nìkoho bolí klouby a jiného zase svaly. Užívání lékù proti bolesti není na tyto problémy tím nejlepším øešením. Výzkum ukázal, že CBD mùže být proti bolesti efektivní.

Lidé po použití CBD vykazují úlevu od bolesti, což je v kombinaci s minimálními vedlejšími úèinky této látky skvìlou zprávou pro všechny, kdo mají problémy s bolestí. V tomto èlánku se podíváme na to, jak CBD olej vlastnì funguje a jak mùže být použit pro úlevu od bolesti.

Úèinky CBD oleje

CBD olej je bìžnì extrahován z prùmyslového konopí. CBD je jedním z 60 dalších látek, kterým se øíká kanabinoidy. Kanabinoidy jsou obsaženy v rùzných rostlinách, ale nejèastìji jsou spojené s rostlinou konopí.

V porovnání s jinými kanabinoidy, mezi které patøí napøíklad tetrahydrokanabinol neboli THC, CBD nemá žádné psychoaktivní úèinky, a nenavodí vám tak žádný stav. Dìje se tak proto, že CBD neovlivòuje stejný receptor jako THC.

Lidské tìlo disponuje endoakanabinoidním systémem (ECS), který pøijímá a odesílá signály CBD do lidského tìla. Tìlo urèité kanabinoidy samo produkuje - øíká se jim endokanabinoidy. Endokanabinoidní systém ovlivòuje urèité funkce lidského tìla, napøíklad reakce imunitního systému, bolest atd.

THC je psychoaktivní, protože pùsobí na mozkové endokanabinoidní receptory. Tento stav produkuje dopamin, což má za následek ovlivnìní systému odmìòování.

CBD je vskutku mimoøádnou slouèeninou, jejíž znaèné pozitivní vlastnosti mnoho lidí pøekvapí. CBD není psychoaktivní, takže vaše vnímání vùbec neovlivní. CBD naopak ovlivòuje lidské tìlo k lepšímu použití endokanabinoidù.

Studie prezentovaná v Neurotherapeutics ukázala, že samotné CBD na endokanabinoidní systém nepùsobí pøímo. Naopak v nìm omezuje èi aktivuje rùzné funkce.

CBD napøíklad v lidském tìle zabraòuje anadaminové reakci, což je slouèenina spojená se smìøováním bolesti. Zvýšená hladina anadaminu v obìhovém systému mùže snížit pocity bolesti. CBD mùže také omezit podráždìní mozku a smyslového systému, což pomùže obzvláštì tìm, kteøí mají problémy s bolestí, spánkovou poruchou a urèitými reakcemi imunitního systému.

Co je to CBD olej?

Rostlina konopí obsahuje užiteèné látky a slouèeniny v rùzných pomìrech. Hladina CBD v rostlinì konopí se odvíjí od toho, jak byla rostlina pìstována èi šlechtìna. CBD olej vìtšinou pochází z industriálního konopí, které má v porovnání s marihuanou obvykle vyšší obsah CBD.

Výrobci CBD oleje používají k extrakci této slouèeniny rùzné metody. Extrahovaný koncentrát je poté pøidán do oleje, který pùsobí jako pøenašeè jeho vlastností. CBD olej se mùže kvalitativnì lišit a má mnoho rùzných využití. Pøed použitím CBD oleje je vhodné tento zámìr konzultovat s kvalifikovaným sociálním pracovníkem.

Benefity CBD oleje

Aèkoliv CBD olej používají lidé k léèbì rùzných bolestí již dlouhá léta, lékaøská sféra jej objevila teprve nedávno. Zde je nìkolik potencionálních benefitù CBD oleje

Bolest spojená s artritidou

CBD olej je známý pro úlevu od bolesti spojené s artritidou.

Výzkum (4) v European Journal of Pain použil zvíøecí model ke zjištìní, zda-li by mohlo CBD pacientùm s artritidou pomoci lépe snášet bolest s tímto onemocnìním. Specialisté k léèbì krys s artritidou používali po dobu 4 dnù topický CBD gel. Jejich výzkum došel k závìru, že CBD výraznì snižuje podráždìní a známky bolesti, a to bez dodateèných symptomù.

Pacienti trpící artritidou mohou po použití CBD oleje zaznamenat úlevu od bolesti. K oficiálnímu potvrzení tohoto tvrzení je však nutno provést další dùkladné studie a experimenty.

Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (RS) je porucha imunitního systému, která skrze nervy míchy ovlivòuje celé lidské tìlo.

Svalové záchvaty jsou nejèastìjším symptomem roztroušené sklerózy. Tyto záchvaty jsou tak silné, že u lidí vyvolávají neustálou bolest.

Jedna studie zjistila, že pravidelné používání CBD oleje by mohlo vést ke snížené spasticitì. Výsledky jsou skromné, ale mnoho pacientù mluví o zmírnìní symptomù. Pro ovìøení tìchto tvrzení se èeká na další lidské testy.

Chronická bolest

Podobná studie se zabývala použitím CBD k léèbì chronické bolesti. Vìdci pokryli výsledky mnoha rùzných testù, studií a experimentù. Jejich výzkum vedl ke zjištìní, že pro konopí jako úspìšný lék na chronickou bolest u dospìlých existuje mnoho dùkazù.

Další studie publikovaná v Journal of Experimental Medicine toto tvrzení podporuje. Tento výzkum naznaèuje, že bolest a podráždìní mohou být použitím CBD zmírnìny.

Tato studie také odhalila, že na úèinky CBD si lidé nejspíše nevypracují odolnost, díky èemuž nebude nutné dávku této látky postupnì zvyšovat. Výzkumníci poznamenali, že kanabinoidy jako CBD mohou být užiteènou novou léèbou pro pacienty trpící chronickou bolestí.

CBD pro zmírnìní symptomù léèby rakoviny

CBD olej je také používán pacienty s rakovinou. Použití rùzných koncentrací CBD u myší vykázalo zmenšení rakovinových nádorù. Vìtšina studií na lidech souvisela se sledováním bolesti spojené s rakovinou a její léèbou. National Cancer Institute naznaèil, že CBD mùže být vhodnou volbou pro zmírnìní symptomù zpùsobených chemoterapií.

NCI Studie testovala orální používání CBD Oleje. CBD olej byl použit v kombinaci s opioidy. Tato studie došla k závìru, že CBD olej je pro snížení pocitù bolesti efektivnìjší. Toto téma je však potøeba i nadále studovat.

Závìr o CBD a bolesti

Aèkoliv mnoho studií a experimentù doporuèuje CBD pro úlevu od bolesti, je nutno provést další studie, a to pøedevším dlouhodobé studie na lidech. CBD olej nicménì pro zmírnìní bolesti projevuje obrovský potenciál. Pokud by zmínìné pøedpoklady byl prokázány, tato látka by mohla být pro zmírnìní bolesti doslova revoluèní.

CBD olej je obzvláštì efektivní, protože nemá žádné psychoaktivní úèinky a jeho užití je spojeno s minimem dalších vedlejších symptomù, což se v žádném pøípadì nedá øíct o souèasných lécích na bolest. CBD olej je dostupný ke koupi na tomto webu. Použití CBD oleje by mìl každý nejprve konzultovat se specialistou.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

17 září, 2019

Zobrazit více
CBD zmíròuje bolest a zánìt

CBD zmíròuje bolest a zánìt

Zdá se, že žijeme v období, kdy jednu vážnou chorobu støídá druhá ještì závažnìjší. Spolu s mikroby z toxických látek a opioidními škùdci jsme také svìdky nekoneèných zánìtù. K horšímu se mìní naše strava, výživa a zpùsob života, což vede k celkovì zhoršenému zdravotnímu stavu.

Zánìt je pøirozenou odpovìdí našeho tìla na škodlivé buòky a patogeny. Zánìt je náš obranný mechanismus proti poèáteènímu poškození imunitního systému. K øešení našich zdravotních problémù potøebujeme novou metodu, protože farmaceutika oèividnì selhala. Mùže CBD být naší tajnou zbraní proti zánìtu?

Jak mùže CBD pomoci se zánìtem?

CBD je spojené s protizánìtlivými a imunosupresivními vlastnostmi. Od doby, kdy FDA tuto látku uznala jako výživový doplnìk se povìdomí o tomto kanabinoidu a jeho pozitivních vlastnostech exponenciálnì zvýšilo.

Mezi dva hlavní kanabinoidní receptory lidské nervové soustavy patøí CB1 a CB2. Zatímco THC efektivnìji pùsobí na CB1 receptor (ovládá vnímání, náladu, spánek, pamì a chu k jídlu, CBD má silnìjší úèinky na CB2 receptor (imunitní systém). Zánìt je ve skuteènosti reakci imunitního systému, což z jakékoliv slouèeniny pùsobící na CB2 receptor dìlá potencionálního pomocníka ke snížení podráždìní. CBD sice není jedinou známou slouèeninou konopí aktivující CB2 receptor, jedná se však o látku nacházející se v rostlinì konopí ve velkém množství. (1)

Benefity CBD pro bolest

Dùkazy naznaèují, že kanabinoidy mohou být užiteèné pro úlevu od bolesti tlumením neuronových pøenosù. Studie z roku 2012 publikovaná v Journal of Experimental Medicine objevila, že CBD výraznì potlaèuje chronickou zánìtlivou a neuropatickou bolest u hlodavcù, a to bez vyvolávání analgetické tolerance. Výzkumníci naznaèují, že CBD a jiné nepsychoaktivní složky marihuany by mohly reprezentovat novou tøídu terapeutickch èinidel pro léèbu chronické bolesti. (2)

Kanadská metaanalýza z roku 2007 se zabývala bukálním CBD a THC sprejem, který byl efektivní v léèbì neuropatické bolesti, se kterou se potýká zhruba 50 až 70% pacientù s roztroušenou sklerózou. (3)

Bolest spojená s artritidou

Výzkum (4) v European Journal of Pain použil zvíøecí model ke zjištìní, zda-li by mohlo CBD pacientùm s artritidou pomoci lépe snášet bolest s tímto onemocnìním. Specialisté k léèbì krys s artritidou používali po dobu 4 dnù topický CBD gel.

Jejich výzkum došel k závìru, že CBD výraznì snižuje podráždìní a známky bolesti, a to bez dodateèných symptomù.

Chronická bolest

Studie (5) publikovaná v Journal of Experimental Medicine naznaèuje, že bolest a zánìt mohou být použitím CBD zmírnìny.

Tato studie také odhalila, že na úèinky CBD si lidé nejspíše nevypracují odolnost, díky èemuž nebude nutné dávku této látky postupnì zvyšovat. Výzkumníci poznamenali, že kanabinoidy jako CBD mohou být užiteènou novou léèbou pro pacienty trpící chronickou bolestí.

Závìr k CBD pro zánìt a bolest

Zánìt a bolest jsou dva extrémnì bolestivé zdravotní stavy. Léky vás z nich sice mohou dostat, ale zaplatit za to budete muset mnoha vedlejšími úèinky. Léky mají navíc mnohdy pouze doèasné pozitivní úèinky, zatímco CBD olej je zcela pøírodní a mùže vám pomoci dlouhodobì.

Reference

(1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2828614/

(2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22585736

(3) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17257464/

(4) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4851925/

(5) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3371734/

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

17 září, 2019

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!