ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

These articles were written by various independent authors based on research, studies and third-party articles. The contents do not reflect the opinion of Formula Swiss AG and we make no health claims that the use of CBD is subordinated to the dietary supplement or can cure diseases. Click here to read our full disclaimer.

Antipsychotické účinky

CBD má antipsychotické účinky

CBD má antipsychotické účinky

První důkaz o antipsychotických vlastnostech CBD (nepsychoativní složka konopí) byl publikován v roce 1982. (1) Tato studie se u pacientů zabývala interakcí mezi THC a CBD. Společné podání těchto dvou kanabinoidů vedlo k většímu zmírnění úzkosti a psychotomimetických symptomů než samotné THC. Antipsychotický dopad CBD byl dále podpořen zprávou o vyšší frekvenci psychotických epizod u pacientů psychiatrických léčeben, kterým byly podány různé druhy kanabisu bez CBD. (2)

Vliv podílu CBD/THC v konopí na opatření relevantní pro psychózu

Studie 140 vlasů jednotlivých osob analyzovala úrovně kanabinoidů. Morgan and Curran (2008) ukázali, že osoby se samostatným THC ve vlasech prokazovali vyšší úrovně halucinací a bludů než jedinci s THC a CBD či bez kanabinoidů (3). Studie Di Forti et al. (2009) s 280 pacienty a 174 kontrolami ukázala, že pacienti mnohem častěji užívali silné konopí s vysokým obsahem THC a nízkým obsahem CBD, zatímco lidé na kontrole preferovali hašiš s podobným obsahem THC a CBD. Psychóza byla navíc spojena s častějším a dlouhodobějším užíváním kanabisu (Di Forti et al., 2009). (4) Další studie se 410 pacienty s první epizodou psychózy odhalila, že užívání silného kanabisu s nižším obsahem CBD také vedlo k nástupu psychózy v pozdějším věku (Di Forti et al., 2014). (5)

Studie zabývající se účinky různých koncentrací CBD/THC v konopí v souvislosti s psychózou ukazují, že použití konopí s vysokým obsahem CBD s sebou nese méně vedlejších účinků (halucinace či bludy), lepší subjektivní chápání a nižší riziko psychózy.

CBD a schizofrenie

Schizofrenie je závažná celoživotní mentální porucha, která výrazně ovlivňuje lidské myšlení, pocity a chování.

Mezi symptomy (6) mohou patřit:

  • Bludy (například silná víra v něco, proti čemu ale existují významné důkazy)
  • Halucinace (například vidění či slyšení něčeho, co ve skutečnosti neexistuje)
  • Chaotický pohyb/mluva
  • Problémy s vyjádřením emocí
  • Problémy s určitými každodenními aktivitami (např. čistota)
  • Psychologické změny (například ztráta zájmu o různé aktivity, odloučení se od sociálních interakcí)

Studie provedená ve Western University v Kalifornii zjistila, že CBD může být pozitivní pro léčbu schizofrenie a dalších souvisejících druhů psychózy. Studie vedená Justinem Renardem z katedry anatomie a buněčné biologie Schulich School of Medicine and Dentistry rozlišil nervové spojení, díky kterému má CBD antipsychotické účinky snižující manifestace psychózy spojené se schizofrenií a podobnými chorobami. „Důsledky těchto zjištění jsou důležité pro pochopení různých účinků specifických fytochemických sloučenin marihuany na neuropsychiatrické jevy a demonstrují potencionální mechanismus pro terapeutické účinky derivátů marihuany v léčbě psychiatrických onemocnění souvisejících s dopaminem.“ tvrdí studie. (7) Specialisté testovali CBD účinky na krysách a zjistili, že snižuje citlivost na dopamin (reakce spojená s psychózou související se schizofrenií. Toto přesně objasňuje, jak CBD ovlivňuje funkce mozku, což je jedna z věcí, která byla dříve neznámá. Tato zjištění také naznačují nový přístup k léčení psychóz, což je dle vědců velmi nutné.

Další studie publikovaná v červenci roku 2017 v časopise Neuropsychopharmacology naznačila, že CB je velmi efektivní ve zmírňování symptomů spojených se schizofrenií. Doktorka Katrina Green (supervisor studie) uvedla: „Z této recenze jsme zjistili, že CBD ve zdravém mozku paměť či proces učení nezlepší, ale v souvislosti s kognitivními poruchami (včetně Alzheimerovy choroby či jiných neurologických a neurozánětlivých poruch) tak učinit může. Důkazy naznačují, že CBD je neuroprotektivní a může zmírňovat kognitivní poruchy spojené s užíváním THC, což je hlavní psychoaktivní složka konopí.“ (8)

Závěr k užívání CBD pro jeho antipsychotické účinky

Jak můžete vidět, důkazy o léčebné síle CBD na schizofrenii a další mentální poruchy již existují. Schopnost CBD spojit se s různými systémy lidského těla bez větších vedlejších účinků je něco, co konvenční farmaceutika nedokáží. Právě proto je CBD pro budoucí léčebné plány tak důležité.

Zdroje

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/628540

https://www.researchgate.net/publication/226846642_Interactions_ofD11-tetrahydrocannabinol_with_cannabinol_and_cannabidiol_following_oral_administration_in_man_Assay_of_cannabinol_and_cannabidiol_by_mass_fragmentographywith_cannabinol_and_cannabidiol

https://www.researchgate.net/publication/5473660_Effects_of_cannabidiol_on_schizophrenia-like_symptoms_in_people_who_use_cannabis

https://www.researchgate.net/publication/40042294_High-potency_cannabis_and_the_risk_of_psychosis?el=1_x_8&enrichId=rgreq-a88d3252-2f68-4251-81ca-a87526ef8136&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MjE5MzAwNjtBUzoyMDA2NzI2MzgxODEzODlAMTQyNDg1NTQ5MzQyNw

https://www.researchgate.net/publication/259351867_Daily_Use_Especially_of_High-Potency_Cannabis_Drives_the_Earlier_Onset_of_Psychosis_in_Cannabis_Users?el=1_x_8&enrichId=rgreq-a88d3252-2f68-4251-81ca-a87526ef8136&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MjE5MzAwNjtBUzoyMDA2NzI2MzgxODEzODlAMTQyNDg1NTQ5MzQyNw==

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4854973/

http://neurosciencenews.com/cbd-cannabis-schizophrenia-6832/

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

12 září, 2019

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!